ο θαυμασμός σε ένα ζευγάρι σημαίνει πολλά

admire

Όταν σε ένα ζευγάρι μεγαλώνει ο θαυμασμός του ενός προς τον άλλο, τότε αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι έτοιμοι για κάθε επόμενο νέο μεγάλο βήμα στη ζωή τους